Obvestilo o končanem natečajnem postopku

  • 12 Januar 2011 |

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave občine Črnomelj, ki je bil dne 10. 12. 2010 objavljen na spletni strani občine Črnomelj in na Zavodu za zaposlovanje RS, Območna služba Novo mesto, se je zaključil. Izbrana je kandidatka, ki se je v izbornem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena in primerna za to delovno mesto.

Na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o javnih uslužbencih imajo neizbrani kandidati v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku daje ga. Slavica Novak Janžekovič, tel. 07/ 30 61 108.

 

Datum:  12. 1. 2011   
Številka: 110-49/2010

Županja 
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.