Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2010

  • 02 December 2010 |

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja na podlagi 7. člena Odloka o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 8/95 in 54/05) objavlja

R A Z P I S

za pridobivanje predlogov za podelitev pohval in graj pri urejanju

in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2010

Pohvala - "BREZA" kot listina in skulptura se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi dejanji prispevali k uspehu pri urejanju in varovanju okolja.

Graja -"KOPINA" kot listina in skulptura se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi dejanji - opustitvami vplivali na neurejenost oz. onesnaženost okolja.

Kandidate za pohvale oz. graje lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi krajevne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo in obratno.

Pisni predlogi morajo vsebovati: naziv predlagatelja, ime, priimek oz. naziv pravne osebe, naslov predlaganega kandidata in opis dejanj, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja, oz. opis dejanj - opustitev s katerimi so vplivali na neurejenost oz. onesnaženost okolja. Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti na naslov: »Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako »ne odpiraj« do 30.12.2010.

Predsednik

Anton Brula, l.r.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.