Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanja športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj za leto 2010

  • 02 December 2010 |

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj na podlagi 5. člena Odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta (Ur.l. RS, št. 123/03 in 106/05), objavlja

R A Z P I S

za pridobivanje predlogov za podelitev priznanja

športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj

za leto 2010

Priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v letu 2010 dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot izven njenih meja.

Kandidate za priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi lokalne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo.

Pisni predlogi morajo vsebovati naziv predlagatelja, ime in priimek oz. naziv in naslov predlaganega kandidata ter opis njegovega delovanja z navedbo doseženih uspehov. Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki je potrebno v zaprti kuverti poslati na naslov: »Občina Črnomelj, Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako: »ne odpiraj«, do 30.12.2010.

Predsednik

Bojan Lozar, l.r.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.