Obvestilo o zaključku natečaja

  • 20 September 2010 |

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta "VIŠJI REFERENT - PRIPRAVNIK v Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora" v občinski upravi občine Črnomelj, ki je bil dne 31. 8. 2010 objavljen na spletni strani občine Črnomelj in na Zavodu za zaposlovanje RS, Območna služba Novo mesto, se je zaključil. Izbran je kandidat, ki se je v izbornem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen in primeren za to delovno mesto.

Na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o javnih uslužbencih imajo neizbrani kandidati v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku daje Tatjana Jakša, tel. 07/ 30 61 135.

Datum: 20. 9. 2010

Številka: 110-22/2010

Župan

Andrej Fabjan

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.