Zatiranje ambrozije

  • 12 Avgust 2010 |

Zatiranje ambrozije

V Sloveniji je z 19. majem 2010 pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C; Uradni list RS, št. 36/2010), ki je opredelil pelinolistno ambrozijo in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi. Navedeni zakon je vse imetnike zemljišč obvezal izvajati ukrepe zatiranja pelinolistne ambrozije, ki jo že Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin določa kot škodljivo rastlino. Na tej podlagi Fitosanitarna uprava RS poziva lastnike kmetijskih zemljišč k ukrepom zatiranja invazivnih tujerodnih vrst kot je ambrozija.

Preprečevanje škodljivih vplivov ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem te rastline in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semena, s katerim se širi naprej. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih in stavbnih zemljišč, na komunalno slabo urejenih javnih in drugih površinah kjer je predvsem zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Zakon nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje. Najbolje je to storiti pravočasno in sicer še pred začetkom cvetenja in semenitve, saj je prepoznavanje rastlin v maju in juniju težje in v začetku zahteva strokovno pomoč.

Ker tudi na območju občine Črnomelj opažamo na številnih lokacijah pojav te alergene rastline vas pozivamo in prosimo, da se tudi sami ali v okviru krajevnih skupnosti in različnih društev vključite v zatiranje ambrozije.

Priloga:

pdf Zloženka

Tudi pri zatiranju tako trdovratnega plevela, kot je pelinolistna ambrozija, velja fitosanitarno pravilo:

bolje preprečevati in sanirati posamična žarišča

kot se stalno bojevati s povečano populacijo škodljivega organizma.

Pripravila: Mojca Črnič

Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja

Župan

Andrej Fabjan l.r

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.