Obvestilo - Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica

  • 22 Julij 2011 |

Obveščamo Vas, da se bodo pričela dela na projektu »Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih komunalnih voda v krajevni skupnosti Vinica – 1. faza in gradnja čistilne naprave Vinica, v nadaljevanju: Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica«, in sicer arheološke raziskave na trasi kanalizacije Podklanec.

Arheološke raziskave bodo potekale od 23. julija 2011 do predvidoma 6. oktobra 2011, takoj za tem je predvidena gradnja kanalizacije in čistilne naprave.

Za izgradnjo kanalizacije Podklanec in ČN Vinica sta izdani gradbeni dovoljenji: št. 351-15/2011-3, z dne 07.01.2011 in št. 351-14/2011-10, z dne 07.01.2011, ter podpisane pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora fekalne kanalizacije Vinica.

Arheološke raziskave bo, na podlagi javnega naročila male vrednosti št. JNMV-S-0164/2011-POG in pogodbe o izvedbi arheoloških raziskav na trasi kanalizacije Podklanec in ČN Vinica št. 354-119/2011, z dne 15.7.2011 izvajalo podjetje VEDOMEC; Zavod za kulturo prostora Maribor.

Prosimo vas za strpnost in razumevanje.

 

Skici trase kanalizacija Podklanec in ČN Vinica:

jpg kanal_vinica_I_etapa.jpg

pdf Kanalizacija Podklanec.pdf

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.