Namera o ustanovitvi služnosti

  • 09 Januar 2013 |

Na podlagi tretjega  odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.  objavlja namero o ustanovitvi služnosti. Občina Črnomelj namerava na nepremičnini  parc. št. 5159 k.o. 1552-Adlešiči, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Ur. I. RS, št. 34/2011), ustanoviti služnost.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.