Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. DOBLIČE

  • 18 Februar 2013 |

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Krajevna skupnost Kanižarica, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa predsednik Zmago Kozina objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnini parc. št. 2231/1 in parc. št. 2227/5, obe k.o. Dobliče.

Datum: 18.02.2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.