Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. DOBLIČE

  • 18 Februar 2013 |

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 2198/29 k.o. 1540 – Dobliče.

Številka: 478-32/2008

Datum: 18.02.2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.