Objava namere menjava

  • 25 Februar 2013 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za dele nepremičnin parc. št. 708/1 in parc. št. 696/5, obe k.o. Črnomelj.

Št.: 478-3/2013

Datum: 25.02.2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.