Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Dobliče

  • 22 Maj 2013 |

Namera  o  sklenitvi  neposredne  pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1153/1 k.o. 1549 – Tanča Gora.

Št: 460-01-08/2005

Datum: 22.5.2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.