Namera o oddaji nepremičnine v najem

  • 11 Junij 2013 |

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., objavlja namero o oddaji nepremičnine parc. št. 1256/38 k.o. Loka v najem.

Datum: 10.6.2013

Številka: 46501-2/2004

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.