Objava o nameri sklenitve neposredne pogodbe (k.o. Golek)

  • 03 Julij 2013 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1658/8, parc. št. 1658/10, parc. št. 1656/7, parc. št. 1656/8, parc. št. 1658/5 in parc. št. 1658/13 ter parc. št. 1787/5, vse k.o. 1548-Golek.

Št.: 478-55/2011

Datum: 3. 7. 2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.