OBJAVA: Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Vinica

  • 06 Avgust 2013 |

OBJAVA: Namera o ustanovitvi služnosti

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja

namero o ustanovitvi služnosti.

Občina Črnomelj namerava na nepremičnini parc. št. *309 k.o. 1563- Vinica, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011), ustanoviti služnost.

Datum: 6. 8. 2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.