Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  • 11 Februar 2014 |

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe (brezplačna uporaba nepremičnin) za zemljišča parc. št. 46/3 in parc. št. 46/4, obe k.o. Črnomelj.

Številka: 478-330/2013

Datum: 11.02.2014

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.