Eko sklad subvencije za leto 2014

  • 05 Marec 2014 |

Razpis (javni poziv) za eko sklad subvencije za leto 2014 je AKTIVIRAN! Na razpis eko sklada 24SUB-OB14 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, se je mogoče prijaviti od dne 1.3.2014.

Vse obrazce in potrebne informacije lahko najdete na naslednji povezavi:  Eko sklad vloge za leto 2014


Javni poziv zajema naslednja področja ukrepov:

- Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

- Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na biomaso

- Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

- Priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

- Vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbenega pohištva v starejši stanovanjski stavbi

- Toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe

- Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi

- Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

- Gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

- Nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu

Višina sredstev

Skupna višina sredstev eko sklad razpisa za razpis 24UB-OB14 znaša 15.000.000€!


Upravičene osebe za subvencijo

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
- lastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo
izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik
stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
- ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z
njegovim pisnim dovoljenjem;
- najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem
lastnika.
Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke I ali J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:
- prvi kupec pasivne oziroma skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni oz.
skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec);
- ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z
njegovim pisnim dovoljenjem.
Upravičeni občan oziroma fizična oseba ne sme izvajati naložbe kot zasebnik (to je kot samostojni podjetnik
posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona).

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

DODATNE INFORMACIJE:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

http://www.ekosklad.si/

telefon : 01/241 48 20

telefaks: 01/241 48 60

elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.