OBVESTILO O JAVNI DRAŽBI NEPREMIČNIN na MORS

  • 26 Marec 2014 |

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 24/13, 10/14), objavlja JAVNO DRAŽBO PRODAJE NEPREMIČNIN, ki bo v četrtek, 10. 4. 2014, ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana

Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 9. 4. 2014 do 12.00 ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ, 100. JAVNA DRAŽBA 10. 4. 2014« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili zahtevane kopije dokumentov.

Podrobnosti in vsebina javne dražbe: docObvestilo o 100. JD na MORS.doc

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.