Namera o oddaji nepremičnine v najem, k.o. Hrast pri Vinici

  • 29 Maj 2014 |

Številka zadeve: 478-479/2013

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

Občina Črnomelj namerava v najem oddati nepremičnino del parc. št. 381 k.o. Hrast pri Vinici, za dobo 10 let.

Datum: 29.5.2014

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.