Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 3133/0 k.o. 1545-Bedenj

  • 25 Avgust 2014 |

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja

namero o ustanovitvi služnosti.

Občina Črnomelj namerava na nepremičnini parc. št. 3133 k.o. 1545-Bedenj, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ustanoviti služnost.

Datum: 25. 8. 2014

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.