Objavljen 4. javni razpis POKOLPJE

  • 16 Februar 2015 |

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Četrti JR za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letih 2015 - Objava 4 JR Pokolpje,

ki je dostopen na http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1034

Javni razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Črnomelj: http://www.crnomelj.si/Razpisi-objave-javni-nate%C4%8Daji/Drugi-razpisi/

Rok za prejem ponudb: 17.03.2015 do 12. ure

docVSEBINA javnega razpisa

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.