Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v 2015

  • 15 April 2015 |

Občina Črnomelj obvešča, da je Turistična zveza Slovenije objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015. Več informacij najdete na http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=249

Rok za predložitev vloge: 24.4.2015, najpozneje do 14. ure, na sedež TZS

Naslov, na katerega se predložijo vloge: Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana

Označba ovojnice z vlogo: »JAVNI RAZPIS – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – NE ODPIRAJ!«

Odpiranje vlog: 4.5. in 5.5. 2015. Odpiranje ni javno!

Obvestilo o dodelitvi sredstev: V roku 30 dni od dneva, ko je končano odpiranje prijav

Podpis pogodbe: V 8 dneh po prejemu obvestila o dodelitvi sredstev

Rok za porabo dodeljenih sredstev: Od 2.1. do 16.11.2015

Razpisna dokumentacija: Na voljo na spletni strani www.turisticna-zveza.si

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.