Vabilo - MREŽA NVO Bela krajina

  • 01 Junij 2015 |

MREŽA NVO Bela krajina

Četrtek, 4. 6. 2015, od 16. do 18. ure

Lokacija: sejna soba Občine Črnomelj

Organizator: Regijski NVO center

Vabljene vse nevladne organizacije iz občin Črnomelj, Semič in Metlika ter drugih občin JV Slovenije, ki se želite povezovati. 

 

Z namenom evidentiranja težav vseh NVO v regiji, aktivnega odzivanja na težave, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb, ter krepitve NVO na vseh področjih vašega delovanja, mesečno sklicujemo sestanke članic Neformalne mreže nevladnih organizacij JV Slovenije, ki jo koordinira Regijski NVO center – stičišče za nevladne organizacije JV Slovenije.

Srečevanja so namenjena razpravi, informiranju in samoorganizaciji NVO pri reševanju lokalnih in regionalnih težav, ki pestijo nevladni sektor. Z vzpostavljanjem sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med NVO in skupno iskanje rešitev (prostor, financiranje, administrativne ovire, vplivanje na odločitve, povezovanje …), ki se neposredno nanašajo na vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje NVO sektorja.

Stičišče opravlja tudi vlogo moderatorja, da boste lahko NVO prihajale do skupnega sporazumnega konsenza in oblikovale sklepe skozi strukturirano razpravo. Na podlagi sklepa se bodo iskali najustreznejši načini za uresničitev skupnih ciljev, pri čemer bo mentorsko in svetovalno vlogo odigralo stičišče. Članice boste aktivno vključene v iskanje in pripravo rešitev ter v celoten proces, kar pomeni, da boste aktivno vplivale in soodločale o položaju NVO na lokalni in regionalni ravni.

 

Obvezne prijave sprejemamo do torka, 2. 6. 2015, na povezavi: http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=13367

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.