OBVESTILO O IZVAJANJU ODLOKA O REŽIMU NA OBMOČJU OB REKI KOLPI

  • 03 Junij 2015 |

Občina Črnomelj obvešča, da je v času poletne turistične sezone dodatno določen režim na področju prometa, parkiranja in druge rabe na območju ob reki Kolpi. Vse obiskovalce tega območja obveščamo, da je ustavljanje in parkiranje z vozili dovoljeno le na za to označenih mestih; torej površinah, ki so za to namenjene po Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj. Na vseh ostalih površinah velja prepoved ustavljanja in parkiranja.

Lastnike in najemnike zemljišč ob Kolpi, ki lahko nudijo parkiranje vozil, pa pozivamo, da podajo na občinsko upravo vlogo za pridobitev dovoljenja za ureditev površin za zaustavljanje vozil. Na podlagi izdanega dovoljenja smejo lastniki ali najemniki površin za zaustavljanje (parkirišč) zaračunavati parkirnino.

Vse dodatne informacije v zvezi z Odlokom o režimu na območju ob reki Kolpi, so na voljo na spletni strani: http://www.crnomelj.si/ ali pri vodji Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja ga. Greti Auguštin, tel. št. 07-30-61-106.

 

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.