Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 478-408/2015

  • 04 September 2015 |

V skladu z določili  Uredbe o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 14/2015) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za izvedbo sanitarne sečnje na nepremičninah parc. št. 1126/15 k.o. Črnomelj in parc. št. 2588/0 k.o. Dobliče.

Številka: 478-408/2015
Datum: 3.9.2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.