Namera o ustanovitvi služnosti št. 478-435/2015

  • 07 September 2015 |

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja namero o ustanovitvi služnosti.
Občina Črnomelj namerava na nepremičninah parc. št. 2063/3 in 2063/5, obe k.o. 2675-Vranoviči, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ustanoviti služnost.

Datum: 7. 9. 2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.