Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 478-494/2015

  • 23 September 2015 |

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/2011, 742/2012, 24/2013, 10/2014 ) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja namero o ustanovitvi služnosti na parc. št. 1256/38 k.o. Loka.

Št: 478-494/2015
Datum: 23.9.2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.