Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem (podaljšanje najema) nepremičnine v poslovni stavbi ID: 1535-362

  • 04 September 2015 |

V skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)) in 9. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem (Ur.l. RS 3/12), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v stavbi št. 362 k.o. 1535-ČRNOMELJ in sicer zaradi podaljšanja najema.

Št: 3528-6/2015
Datum: 4.9.2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.