Ravnanje s kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami - koristne informacije

  • 28 September 2015 |

IZVLEČEK SKRBNEGA, DOLŽNEGA RAVNANJA UPORABNIKOV IN LASTNIKOV KURILNIH, DIMOVODNIH IN PREZRAČEVALNIH NAPRAV – ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE, OKOLJSKE IN ZDRAVSTVENE VARNOSTI

Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko za osveščanje občanov. Gre za splošne inforomacije za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka.


pdfZLOŽENKA

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.