Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo v poslovni stavbi ID: 1535-362

  • 01 Oktober 2015 |

V skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11) in 29. členom Odloka o oddajanju poslovnih stavb in prostorov Občine Črnomelj v najem, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi prostorov, v poslovni stavbi št. 362 k.o. 1535-ČRNOMELJ.

Št: 3528-8/2015-2
Datum: 1. 10. 2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.