Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 478-226/2015

  • 18 November 2015 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 750/2, parc. št. 750/4, parc. št. 750/6, parc. št. 750/7, parc. št. 748/28, parc. št. 750/3, parc. št. 748/29, parc. št. 750/5, parc. št. 748/30, parc. št. 748/31, parc. št. 748/32 in parc. št. 748/33, vse k.o. 1535 - Črnomelj.

Datum: 18.11.2015
Številka: 478-226/2015

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.