Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 1140/21, 1140/22, 1183/18 in 1183/19, vse k.o. 1535–Črnomelj

  • 24 November 2015 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1140/21, parc. št. 1140/22, parc. št. 1183/18 in parc. št. 1183/19, vse k.o. 1535 – Črnomelj.

Datum: 24.11.2015
Številka: 478-181/2014

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.