Poimenski seznam glasovanja poslancev v zvezi s sprejetjem ZIPRS1617

  • 11 December 2015 |

Na skupni seji predsedstev SOS, ZOS in ZMOS dne 16.11.2015 je bil sprejet sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 € na prebivalca, saj je za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih  najmanj 536 € na prebivalca, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila.

Zato, da bi dosegli koordiniran nastop in večji pritisk na državo in hkrati opozorili na nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako nizko določeno višino povprečnine še dodatno siromaši občanke in občane, so predsedstva vseh treh združenj organizirala protestno udeležbo na seji Državnega zbora, ki je potekala 18.11.2015, saj se je ZIPRS 15/16 obravnaval  prav na ta dan. Državni zbor je tako sprejel ZIPRS1617, ki med drugim določa povprečnino za občine v višini 522 € na prebivalca.

Objavljamo spisek poimenskega glasovanja poslancev o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617).

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.