Zbiranje pripomb in predlogov - idejna zasnova meteorne kanalizacije MK Kvasica

  • 12 Januar 2016 |

Po vabilu Občine Črnomelj je v sredo, 6. januarja 2016 v sejni sobi Občine Črnomelj potekala predstavitev idejne zasnove meteorne kanalizacije MK Kvasica.

Obrazložen je bil namen investicije in podana informacija, da je sprejeta nova uredba, po kateri verjetno Kvasica več ne bo aglomeracija, v kateri bo po novem operativnem programu Vlade RS potrebno graditi javno fekalno kanalizacijo in čistilno napravo. Tako je projektirana meteorna kanalizacija primerna rešitev za odvodnjavanje cest, streh in dvorišč ter iztoka iz individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Uredba roke za ureditev čiščenja odpadnih komunalnih vod podaljšuje za 6 let, iz leta 2015 oz. 2017 (za Kvasico) na leto 2021 oz. 2023.

 

Predstavljeni sta bili dve varianti poteka meteorne kanalizacije:

-       1. varianta: potek večinoma po cestah, potreben bi bil izkop na novem asfaltu v globino čez 2,5 m, ob novem vodovodu;

-       2. varianta: meteorna voda se zbere za vasjo in se kolikor se da, izogne novemu asfaltu, je tudi bolj prilagojena obstoječim izpustom iz objektov.

Skupaj se načrtujejo kanalizacija dolžine okoli 700 m, profil do 400 ali 500 mm, cevi in jaški iz umetnih mas, s pripravljenimi priključki.

 

Prisotni na sestanku so se strinjali, da je boljša varianta 2, upoštevajoč dodatne pripombe.

Objavljamo razgrnitev projekta, saj se do 31. januarja 2016 zbirajo pripombe in predlogi.

Predlogi se pošljejo na naslov občine (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in projektantu Robertu Radakoviču, GPI d.o.o. Novo mesto (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

pdfZapis sestanka iz dne 6.1.2015

pdfVarianta 2 iz situacije projekta

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.