Objavljen 5. javni razpis Pokolpje

  • 22 Februar 2016 |

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo 5. javni razpis Pokolpje

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija dostopna na: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1056

 

Rok za prejem ponudb: 22. 3. 2016 do 12. ure

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Pokolpja. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in/ali ohranjanje delovnih mest na področju občin.

 

VIŠINA RAZPISA:

Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa:

za sklop A: v letu 2016, okvirno 320.000,00 EUR,

za sklop A (turizem): v letu 2016, okvirno 350.000,00 EUR

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči (poglavje 2.5.) najmanj 15.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A turizem. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.