Podpisana stališča: DPN za daljnovod 2 x 110 kV Kočevje - Črnomelj

  • 09 Marec 2016 |

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo podpisana stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj.

Podpisana stališča so dostopna na povezavi: http://www.dpa.mop.gov.si/doc/kocevje_crnomelj_podpisana_stalisca.pdf

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.