Namera o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo, št. 3528-0007/2016

  • 16 Marec 2016 |

V skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 29. členom Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem (Uradni list RS, št. 9/12), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo, za nepremičnine parc.št. 117/9, 122/6, obe k.o. 1535-ČRNOMELJ in stavbe št. 362, k.o. 1535-ČRNOMELJ.

Št: 3528-0007/2016
Datum: 16. 3. 2016

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.