TRIS: Javno naznanilo - Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica; Ponovna javna razgrnitev med 25.3.2016 in 8.4.2016

  • 25 Marec 2016 |

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi:

Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (v nadaljevanju: SD OPPN) bo potekala od 25. marca 2016 do vključno 8. aprila 2016 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SD OPPN.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 6. aprila 2016, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SD OPPN.

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – TRIS«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

ODLOK

pdfdopolnjen osnutek – odlok – tekst

pdfosnovni odlok

STALIŠČA DO PRIPOMB iz prve javne razgrnitve

pdfstališča

OBRAZLOŽITEV AKTA

pdfobrazložitev akta

GRAFIKA

pdfSD_1_IZSEK_UREDITEV_2016

pdfSD_2_1_PREGLEDNA_DOF_2016

pdfSD_3_VPLIVI_2016

pdfSD_5_1_1_UREDITVENE_ENOTE_2016

pdfSD_5_1_2_UREDITVENE_ENOTE_2016

pdfSD_5_2_UREDITVENA_SIT

pdfSD_6_1_SIT_PROMET_2016

pdfSD_6_2_SIT_INFRA_2016

pdfSD_7_SIT_OKOLJE_2016

pdfSD_8_SIT_POZAR_2016

 

POVZETEK PODATKOV

pdfpovzetek podatkov

POVZETEK ZA JAVNOST

pdfpovzetek za javnost - tekst

pdfpovzetek za javnost - grafika

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.