Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 3525/1 in 793/2 obe k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi

  • 15 Julij 2016 |

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja

namero o ustanovitvi služnosti.

Občina Črnomelj namerava na nepremičninah parc. št. 3525/1 in parc. št. 793/2 k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ustanoviti služnost.

Datum: 15. 7. 2016

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.