INFORMACIJA ZA JAVNOST - vzpostavitev sprejemno-registracijskega centra

  • 13 Oktober 2016 |

Včeraj popoldne je bila Občina Črnomelj po e-pošti in danes še z navadno pošto s strani Ministrstva za obrambo RS (MORS) pozvana, da jim 20.10.2016 vrne v posest del zemljiške parc. št. 555/1 k.o. Vranoviči, ki v naravi predstavlja poligon kinološkega društva na območju Vražjega kamna. Ministrstvo zemljišče skupaj z infrastrukturo (poti, energetika…), kot navaja, nujno potrebuje za potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje. Nemudoma sem posredovala pri državnem sekretarju g. Boštjanu Šeficu, ki se je danes popoldne odzval in mi ponovno zagotovil, da kot je že večkrat poudaril, Ministrstvo za notranje zadeve ves čas išče optimalne možnosti za vzpostavitev sicer nujno potrebnih sprejemno-registracijskih centrov, ki bi jih vzpostavili izključno v že večkrat opisanih razmerah ter pod opredeljenimi pogoji. Navaja, da bodo opravili še nekaj ogledov lokacij v naslednjih dneh in po celoviti proučitvi pogojev za uporabo ter po preveritvi ustreznosti morebitnih novih lokacij s strani Policije, naredili celovito oceno primernosti teh lokacij. O tem nas bodo po zagotovilih državnega sekretarja    g. Šefica tudi obvestili, in bodo zato MORS predlagali, da s stališča njihovih aktivnosti lahko še za nekaj dni preloži vrnitev tega zemljišča. V kolikor bi našli ustrezno alternativno rešitev, potem po navedbah g. Šefica, za potrebe obvladovanja ilegalnih migracij, tega zemljišča ne bi potrebovali.

Danes sem se tudi s pismom odzvala na pisanje MORS ter ministrico za obrambo in ministrico za notranje zadeve pozvala, da se obe ministrstvi opredelita do vprašanja glede ustreznega nadomestila in odškodnine kinološkemu društvu za zgrajeno infrastrukturo, urejeno zemljišče in nezmožnost izvajanja njihove dejavnosti, v kolikor bo uporaba kinološkega poligona za potrebe sprejemno-registracijskega centra resnično neizbežna.

Od ministrice za notranje zadeve sem dodatno zahtevala, da kljub danim zagotovilom državnega sekretarja g. Šefica, še sama pisno zagotovi:

-          da se na območju občine Črnomelj predvideva izključno vzpostavitev sprejemno registracijskega centra, ki bo aktiviran samo v primeru, da bi povečan migracijski pritisk trajal dalj časa na našem območju,

-          da bo center zaprtega tipa in se bodo posamezniki v centru zadrževali najdlje 72 ur, kolikor traja hitri postopek za vračanje na Hrvaško.

Ponovno sem poudarila, da Občina Črnomelj ne bo dovolila gradnjo stalnega begunskega namestitvenega centra, saj je občino dovolj prizadela že postavitev žičnate ograje na meji. Obstaja pa tudi potreba države po vzpostavitvi sprejemno-registracijskega centra, ki je potreben, da se bodo lahko morebitni ilegalni prebežniki na našem območju ustrezno registrirali, vrnili nazaj v Republiko Hrvaško ali se napotili iz občine naprej v namestitvene centre, predvsem zaradi varnosti ljudi, ki živimo ob meji.

O aktualnem dogajanju sem seznanila člane Občinskega sveta Občine Črnomelj, predsednika Krajevne skupnosti Črnomelj in predsednika Športno kinološkega društva Bela krajina.

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.