INFORMACIJA ZA JAVNOST - sestanek s predstavniki MORS

  • 08 November 2016 |

Sestanek z državnim sekretarjem Ministrstva RS za obrambo Milošem Bizjakom

Stališče MORS glede morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra na območju Vražjega kamna ostaja nespremenjeno

Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič se je skupaj s sodelavci danes dne 8.11.2016 v Metliki v okviru obiska Vlade RS v JV Sloveniji skupaj s županom Občine Metlika Darkom Zevnikom sestala z državnim sekretarjem Ministrstva RS za obrambo (MORS) Milošem Bizjakom in sodelavci.

Glede Občine Črnomelj so potekali pogovori na temo nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS na območju občine Črnomelj, in sicer glede možnosti prenosa nepremičnin Občini Črnomelj upoštevajoč njene potrebe. Občina je MORS že pred časom opozorila na slabo stanje objektov na Otovcu in na območju Naklo-Rodine, kjer je potrebna izvedba ustreznih vzdrževalnih in drugih del. Ministrstvo bo na osnovi današnjega sestanka pregledalo objekte in se bo odločilo o potrebnih ukrepih.

Državni sekretar je podal zagotovilo, da se stališče MORS v zvezi z morebitno vzpostavitvijo sprejemno registracijskega centra na poligonu Športno kinološkega društva Bela krajina na območju Vražjega kamna ne bo spremenilo, niti se ne bo spreminjala obstoječa pogodba med MORS in Občino Črnomelj.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.