INFORMACIJA ZA JAVNOST - odobrena sredstva za poslovni coni Majer in TRIS Kanižarica

  • 22 November 2016 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

 

Odobrena sredstva za poslovni coni Majer in TRIS Kanižarica

Občina Črnomelj je prejela sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sredstev sofinanciranja za projekta Izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) ter Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer.

Občina Črnomelj je dne 8. 8. 2016 oddala vlogi na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, ki je bil objavljen dne 24. 6. 2016, in sicer za sofinanciranje projektov Izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) ter Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer.

Predmet javnega razpisa je bil izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Po sklepu MGRT z dne 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja, in sicer za Izgradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) v višini do največ 367.081,02 EUR ter za Prenovo ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer v višini do največ 368.104,09 EUR.

Navedena odobrena sredstva predstavljajo delež do največ 90 % upravičenih stroškov operacije, pri tem so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in v deležu 25 % namenska sredstva državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti obeh investicij bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.