INFORMACIJA ZA JAVNOST - sprejet sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj z dne 24.11.2016

 • 25 November 2016 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

 

Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Črnomelj dne 24. 11. 2016 so bili pri 5 točki dnevnega reda »Informacija o nameri Ministrstva za notranje zadeve, da na območju bele krajine vzpostavi sprejemno registracijski center in Pobuda CI proti migrantskemu centru v Beli krajini« sprejeti naslednji sklepi:

 1. Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil z aktualno informacijo glede migrantskega vprašanja ter s tem povezano varnostno situacijo v regiji in z aktivnostmi države v zvezi z morebitno vzpostavitvijo sprejemno registracijskega centra.
 2. Občina Črnomelj nima v lasti zemljišč ali stavb, ki bi bili primerni za vzpostavitev sprejemno registracijskega centra, zato tudi občinski svet ni mogel in  tudi ne bo podal soglasja k njegovi vzpostavitvi.
 3. Občinski svet Občine Črnomelj nasprotuje vzpostavitvi nastanitvenega centra na območju občine Črnomelj saj območje z več vidikov/infrastrukturnih in socialnih/ ne prenese večjega števila migrantov, ki bi dalj časa ostali na območju občine Črnomelj.
 4. Kljub temu, da po informacijah državnega sekretarja g. Boštjana Šefica na območju občine Črnomelj nobena ponujena nepremičnina v zasebni lasti ne ustreza za sprejemno registracijski center, Občinski svet Občine Črnomelj poziva vse lastnike nepremičnin, da pred dokončno odločitvijo preverijo in upoštevajo stališče sokrajanov.
 5. V skrajnem primeru, če bo vzpostavitev sprejemno registracijskega  centra neizogibna na območju občine Črnomelj, OS ne pristaja na sprejem in registracijo migrantov, ki bi prečkali HR-SLO mejo izven območja občine Črnomelj. Morebitne ilegalne pribežnike naj policija obravnava na območjih, kjer bodo prijeti.
 6. Občinski svet občine Črnomelj zahteva, da se lokacija za sprejemno registracijski center išče tudi izven občine Črnomelj, nasprotuje pa iskanju lokacije za nastanitveni center na območju občine Črnomelj in cele Bele krajine.
 7. Glede na izkušnje obvladovanja migrantskega toka konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta, ki je zajel nekatera okolja, pa Občinski svet občine Črnomelj ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je vsekakor nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibali po območju občine Črnomelj in s tem lahko ogrožali varnost prebivalcev občine Črnomelj ali povzročali škodo. Enak sklep je sprejel tudi Varnostni sosvet občine Črnomelj na seji 27.10.2016.
 8. Občinski svet občine Črnomelj zahteva od pristojnega ministrstva, to je od Ministrstva za notranje zadeve, da v primeru povečanega migrantskega toka prouči možnost prevoza morebitnih migrantov iz območja občine Črnomelj tudi na druge primernejše lokacije, ki so zaradi urejene infrastrukture, ob znatni pomoči države, dostopnejše, tako za premestitev migrantov na druge lokacije kot tudi vrnitev nazaj na Hrvaško.
 9. Županja in občinska uprava tudi v nadalje občinske svetnike in javnost obveščata o vseh dogajanjih v zvezi z migrantskim vprašanjem, ki so vezana na območje občine Črnomelj
 10. Varnost prebivalcev občine Črnomelj je in mora biti na prvem mestu in v nobenem primeru ne sme biti ogrožena oziroma se ne sme poslabšati, zaradi reševanja migrantskega vprašanja.
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.