INFORMACIJA ZA JAVNOST: Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini še vedno širi neresnična dejstva

  • 29 November 2016 |

pdfCivilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini še vedno širi neresnična dejstva

 

Ker se v zadnjem času, tudi po zadnji seji Občinskega sveta Občine Črnomelj, znova in znova pojavljajo neresnična navajanja Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini v zvezi z iskanjem lokacije za sprejemno registracijski center za morebitne begunce oz. ilegalne prebežnike v Beli krajini moram ponovno demantirati njihove navedbe in zavajanje javnosti v zvezi s tem.

Člani in članice Občinskega sveta ter širša javnost so o vseh zadevah takoj obveščeni, na zadnji seji tudi s posebno točko in sklepi s katerimi so pritrdili mojim stališčem in sklepom Varnostnega sosveta občine.

Zato je neodgovorno, če že ne škodljivo, da civilna iniciativa kljub temu navaja neresnična dejstva in tako širi strah, dvom in negotovost med prebivalstvom, saj zaradi nasprotujočih si dejstev prihaja do povsem zmotnih informacij.

Začenjam pri vsebini peticije proti migrantskemu centru v Beli krajini, ki vsebuje številne zavajajoče in neresnične podatke:

  • »Črnomaljska županja je potrdila, da bo v Občini Črnomelj vzpostavljen sprejemni center za migrante. Ministrstvo za notranje zadeve RS je potrdilo, da načrtujejo center na območju Vražjega kamna, izkazuje pa tudi interes za zemljišča v Preloki in na Vinici.« - v celoti neresnična navedba, saj smo zgolj posredovali informacijo o izkazanem interesu MNZ za lokacijo na območju Vražjega Kamna, kjer ima poligon kinološko društvo, sama kot županja ali kateri koli drug organ občine Črnomelj pa ni nikoli potrdil, da bo v občini Črnomelj zagotovo vzpostavljen sprejemni center za migrante. Poleg tega MNZ ni izkazal interes za zemljišča v Preloki in na Vinici, ampak so si predstavniki MNZ zgolj ogledali navedene lokacije, med katerimi so dne 3.10.2016 izkazali interes za zemljišče na območju Vražjega kamna, parc. št. 555/1 k.o. Vranoviči (poligon kinološkega društva).
  • »Od Občine Črnomelj ne prejmemo niti odgovorov, za kakšno število migrantov gre. Prav tako ne, ali se je Vlada RS zavezala za povrnitev škode, ki jo bo Občina Črnomelj s tem nedvomno imela. Ni tudi odgovora na vprašanje, kako bo potekala ureditev infrastrukture, varovanja, transporta, oskrbe in podobnega.« - v celoti neresnična navedba, saj Občina Črnomelj ne razpolaga s podatki o številu ilegalnih prestopov meje, niti ni pristojna za posredovanje teh podatkov. Glede vseh ostalih trditev v zapisani navedbi do danes ni prišlo do nobenih dogovorov med Občino Črnomelj in MNZ.
  • V vsebini peticije so navedeni neresnični in zavajajoči podatki tudi o trenutnem stanju in brezposelnosti v občini Črnomelj, za kar je že bila podana informacija za javnost dne 18.11.2015. Pri navajanju podatkov je potrebno biti dosleden in natančen. Povzemanje iz konteksta ne kaže na celovitost stanja brezposelnosti. Maja Kocjan, predstavnica Civilne iniciative, se je na podane informacije odzvala z navedbo, da »ljudje ne potrebujejo uradne statistike«, pa čeprav so v peticiji prikazani podatki o stanju brezposelnosti. Znova poudarjam, da so zadnji razpoložljivi podatki Zavoda RS za zaposlovanje ter Statističnega urada RS objavljeni za september 2016, in sicer je stopnja registrirane brezposelnosti za Občino Črnomelj znaša 17% ali 1140 oseb, kar je bistvena razlika s podatkom 22,2% iz leta 2014 kot navaja peticija civilne iniciative.
  • Po besedah Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini le-ta zagovarja stališče celotne Bele krajine, vendar je potrebno poudariti, da število podpisnikov peticije še zdaleč ne predstavlja večine prebivalcev občin Bele krajine, torej občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je v svojih dopisih večkrat zapisala, da bo »sprejemno registracijski center prerastel v nastanitveni center«, poleg tega da bo center v kakršnikoli obliki »ogrozil varnost in bo celotno Belo krajino še dodatno obremenil«. Ponovno poudarjam, da je ravno s stališča varnosti prebivalcev občine Črnomelj in celotne Bele krajine v primeru večjega števila ilegalnih prehodov državne meje na območju občine Črnomelj bolje omejiti gibanje migrantov ter jih ustrezno obravnavati v sprejemno registracijskem centru, kot pa da se le-ti razpršeno in nenadzorovano gibljejo po širšem območju. Sem pa proti stalnemu nastanitvenemu centru za begunce. Tudi Občinski svet Občine Črnomelj je dne 24.11. 2016 sprejel sklep, da nasprotuje vzpostavitvi nastanitvenega centra ter hkrati zahteva, da se lokacija za sprejemno registracijski center išče tudi izven občine Črnomelj. Občinski svet ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibali po območju občine in s tem lahko ogrožali varnost prebivalcev ali povzročali škodo.

 

Nadalje je Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini večkrat zapisala, da je Občina Črnomelj edina občina, ki je t.i. sprejemno-registracijski center dovolila, vse ostale pa so proti migrantskemu centru. »Tudi Ilirska Bistrica in njen župan zavračajo migrantski center. Ostane le še Črnomelj, kjer županja to podpira,« je zapisano na Facebook strani Civilne iniciative, vendar je dejstvo tako, da si Občina Ilirska Bistrica, tako župan kot občinski svet, ne želi izpostave postojnskega centra za tujce in niti kakršne koli druge nastanitve prebežnikov. Razumejo pa, da država potrebuje sprejemno-registracijski center v Jelšanah, a tudi z njim se strinjajo samo, če bodo tam popisali tiste prebežnike, ki jih bodo zajeli na območju njihove občine. Torej gre za nasprotovanje namestitvenemu centru in ne za sprejemno registracijski center, kar je bistvena razlika. V bistvu gre za podobne sklepe kot jih je sprejel tudi Občinski svet Občine Črnomelj.

Neprestano enačenje migrantskega centra oz. namestitvenega centra s sprejemno registracijskim centrom je nedopustno, niti ni mogoče primerjati oziroma celo enačiti situacij z migrantskimi vprašanji med občinami. MNZ je večkrat poudarilo, da država ne vzpostavlja migrantskih ali begunskih centrov, temveč sprejemno-registracijske centre ob meji s Hrvaško, katerih namen je predvsem zagotavljanje prostorov za izvajanje policijskih postopkov in zadržanje ilegalnih migrantov do izročitve pristojnim državnim organom države, od koder so prišli. Hkrati poudarjajo, da sprejemno registracijski centri predstavljajo najboljši način, da je na nekem območju situacija pod nadzorom in je za te ljudi ustrezno poskrbljeno, hkrati pa zagotavlja varnost ljudi, ki živijo ob meji.

Občani in občanke imajo pravico vedeti, kaj se dejansko dogaja, povsem nedopustno pa je širiti strah in nestrpnost. Vsi si želimo napredka, razvoja in miru, zato je nedopustno, da Civilna iniciativa vso odgovornost ali krivdo glede morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra prelaga na Občino Črnomelj ali celo mene kot županjo. Povsem jasno je, da je v prvi vrsti odgovornost države, da vzpostavi ustrezno raven varnosti za vse državljane in državljanke. Vprašam se: Kaj bomo storili, če pride do tega, da se na mejnem prehodu Vinica pojavi 300 migrantov? Kaj potem? Tega si ne želi NIHČE, a hkrati tudi Civilna iniciativa ob tem vprašanju obmolkne. Me pa istočasno zelo žalosti, da sem od občanov zvedela, da se prav zaradi nastale situacije širijo govorice, da so na območju Občine Črnomelj že prisotni migranti, ki ogrožajo našo varnost, občani pa se v večernih urah zaradi strahu ne želijo gibati zunaj. To je le še dodaten dokaz dejstva o širjenju strahu na podlagi neresničnih dejstev s strani Civilne iniciatice.

Naj povzamem, po zagotovilih MNZ bodo sprejemno-registracijske centre aktivirali samo v primeru, da bi povečan migrmacijski pritisk trajal dlje časa na istem območju. Le-ti bodo zaprtega tipa in pod nadzorom policije.

Ponovno poudarjam, s stališča varnosti prebivalcev občine Črnomelj in celotne Bele krajine v primeru večjega števila ilegalnih prehodov državne meje na območju občine Črnomelj bolje omejiti gibanje migrantov ter jih ustrezno obravnavati v sprejemno registacijskem centru, kot pa da se le-ti razpršeno in nenadzorovano gibljejo po širšem območju. Sem pa vsekakor PROTI stalnemu nastanitvenemu centru za begunce.

Glede na to, da je Maja Kocjan, predsednica Občinskega odbora SDS Črnomelj, tudičlanica Občinskega sveta Občine Črnomelj in je z vsemi informacijami sproti obveščena ter je neposredno s strani državnega sekretarja MNZ Boštjana Šefica bila seznanjena o situaciji, je nedopustno, da omenjena nato kot predstavnica Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini javnosti sporoča netočna in neresnična dejstva. V celotni situaciji nikakor ne gre za »prepucavanje« ali »preusmerjanje pozornosti« kot navaja Civilna iniciativa, pač pa seznanitev z dejanskimi dejstvi.

Županja občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.