IZJAVA ZA JAVNOST - razveljavitev dela sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 27 Januar 2017 |

pdfIZJAVA ZA JAVNOST

o sprejetem sklepu Občinskega sveta občine Črnomelj

 

V izogib dvomom ali je občinski svet pristojen za sprejem kakršnihkoli odločitev v zvezi z migranti, o čemer se ni izreklo niti Upravno sodišče, je na včerajšnji seji razveljavil 5., 6. in 7. točko predmetnega sklepa.

Sprejet je bil tudi sklep, da se pozove Vlado RS, da se izjasni ali je vprašanje v zvezi z migranti v pristojnosti občine in, če je, da natančno opredeli katere so te pristojnosti.

V sklepu Občinskega sveta Občine Črnomelj št. 214-2/2016-174 iz dne 25.11.2016 so se razveljavile točke 5., 6. in 7., ki so se glasile:

»5. V skrajnem primeru, če bo vzpostavitev sprejemno registracijskega  centra neizogibna na območju občine Črnomelj, občinski svet ne pristaja na sprejem in registracijo migrantov, ki bi prečkali HR-SLO mejo izven območja občine Črnomelj. Morebitne ilegalne pribežnike naj policija obravnava na območjih, kjer bodo prijeti.

6. Občinski svet občine Črnomelj zahteva, da se lokacija za sprejemno registracijski center išče tudi izven občine Črnomelj, nasprotuje pa iskanju lokacije za nastanitveni center na območju občine Črnomelj in cele Bele krajine.

7. Glede na izkušnje obvladovanja migrantskega toka konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta, ki je zajel nekatera okolja, pa Občinski svet občine Črnomelj ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je vsekakor nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibali po območju občine Črnomelj in s tem lahko ogrožali varnost prebivalcev občine Črnomelj ali povzročali škodo. Enak sklep je sprejel tudi Varnostni sosvet občine Črnomelj na seji 27.10.2016.«

 

Županja občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.