OBVESTILO ZA JAVNOST glede poziva Civilne iniciative proti migrantskemu centru

  • 01 Februar 2017 |

pdf OBVESTILO ZA JAVNOST

GLEDE POZIVA CIVILNE INICIATIVE PROTI MIGRANTSKEMU CENTRU 

Občina Črnomelj oziroma županja do tega trenutka ni prejela kakršnega koli poziva glede vložene pobude za razpis referenduma. Če in ko bo tak poziv prejet, bo v zvezi z njim sprejeta ustrezna odločitev.

Sodni stroški, ki so bili tožeči stranki dosojeni s sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1826/2016, prejeto dne  16.01.2017 so bili poravnani dne 31.1.2017, t.j. v roku 15 dni od datuma prejema sodbe, v skladu z zakonskim rokom.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini, ki jo vodi občinska svetnica in predsednica črnomaljske SDS očitno še naprej poskuša zavajati javnost, v tem primeru z dezinformacijo o neplačilu sodnih stroškov.

Občinski svet je na seji dne 26.1.2017, poleg 5. in 6. točke sklepa  razveljavil tudi 7. točko sklepa št. 214-2/2016-174, na katero se je nanašalo referendumsko vprašanje, zato kakršnakoli referendumska pobuda v zvezi z njo ni mogoča, oziroma ni smiselna.

 

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.