Javni razpis za problemska območja in javni razpis za podjetniške projekte in projekte s področja lesarstva

  • 07 Februar 2017 |

Sklad je v današnjem Uradnem listu Republike Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017 objavil dva nova razpisa za ugodna sredstva, in sicer:

 

1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (razpisano 10,0 mio EUR posojil)


Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

 

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.


2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (razpisano 5,0 mio EUR posojil)


Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

Upravičeno območje: vsa Slovenija.

Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera:

- pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00% oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno;

- pri lesarstvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno.

Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..

 

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017. 

 

Za več informacij sledite povezavi: http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/objava-javnega-razpisa-za-problemska-obmocja-in-javnega-razpisa-za-podjetniske-projekte-in-projekte-s-podrocja-lesarstva

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.