Informacija za javnost - Srečanje s predstavniki zdravstva

  • 10 Februar 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

SREČANJE S PREDSTAVNIKI ZDRAVSTVA DELUJOČIMI NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ

V okviru občinskega praznika se je županja Občine Črnomelj skupaj s sodelavci srečala s predstavniki iz področja zdravstvene dejavnosti.

S strani direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto je bila izpostavljena preobremenjenost urgentnega centra in podhranjenost pediatričnega oddelka  ter izpostavljen nadpovprečni sprejem otrok iz naše občine na pediatričnem oddelku.

Direktorica Dolenjskih lekarn je pohvalila sodelovanje z zdravniki in referenčnimi ambulantami iz Zdravstvenega doma Črnomelj. V okviru svojih pristojnosti bodo tako javni zavod, kakor tudi koncesionar s področja lekarniške dejavnosti, nudili dodatne storitve za uporabnike.

S strani koncesionarjev na področju dentalne medicine je bil izpostavljen problem nujnih obiskov pacientov zaradi bolečin, kar posledično predstavlja zamude redno naročenih pacientov.

S strani direktorice Zdravstvenega doma Črnomelj je bila podana informacija, da so v lanskem letu dobili dodatno odobrene programe s področja zobozdravstva, fizioterapije in  referenčne ambulante, s čimer bo omogočena večja dostopnost storitev občanom in občankam, posodobili pa so tudi nekaj prostorov in nabavili novo opremo. Zdravstveni dom Črnomelj je bil v lanskem letu kot konzorcijski partner uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in pridobil kineziologa. Občina je bila v sodelovanju z zdravstvenim domom uspešna pri prijavi na javni razpis Ministrstva za zdravje in pridobili sredstva za nakup terminalov za enote nujne medicinske pomoči.

Vsem prisotnim je bilo predstavljeno, da je zaradi upokojitve koncesionarke s področja ginekologije in porodništva (dispanzer za ženske) s 1. 1. 2017 s svojim delovanjem pričel nov koncesionar, s 1. 4. 2017 pa bo z delom pričela tudi koncesionarka na področju splošne medicine, ki bo nadomestila koncesionarja, ki se bo upokojil  konec marca.

Vsi prisotni, tako javni zavodi, koncesionarji, kot tudi občina se trudimo, da bi bila čakalna doma v našem zdravstvenem domu, kot tudi v Splošni bolnišnici čim krajša, storitve na področju zdravstva vsem občanom bolj dostopne, zato tudi  prizadevanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za odobritev dodatnih programov, kajti potrebno je upoštevati demografsko strukturo, oddaljenost od urgentnega centra, razpršeno poseljenost in socialni status občanov občine.

Sodelovanje med zdravstvenimi institucijami in koncesionarji je dobro in prizadevanja v tej smeri bodo tekla tudi naprej v dobrobit vseh uporabnikov.

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.