Predstavitev dodatne variante umestitve daljnovoda

  • 09 November 2012 |

V četrtek, 8. novembra 2012, so v Črnomlju načrtovalci in pripravljavci izgradnje daljnovoda 2x110 kV RTP Kočevje  - RTP Črnomelj predstavili dodatno varianto umestitve daljnovoda v prostor, ki so jo predlagali krajani KS Dobliče. Predlagana varianta poteka iz RTP Črnomelj po obstoječi trasi daljnovodov proti Lokvam, kjer med Seli pri Otovcu in Rožancem zavije levo proti vrhoma Čičapihl ter Vinska gora in od tam proti Kočevju. Namen predstavitve je bil tudi pridobiti povratna mnenja udeležencev o prednostih in slabostih predstavljene variante.

nov12

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.