Višinski vodovod predan namenu

  • 03 Februar 2016 |

Višinski vodovod predan namenuTorek, 2. 2. 2016 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik sveta Krajevne skupnosti Dobliče Martin Vrtin ter vaščan Dobličke Gore in občinski svetnik Matija Rom so skupaj nazdravili  z vodo iz novozgrajenega višinskega vodovoda na »vinski cesti Doblička gora – Stražnji Vrh« ter ga tako simbolično predali namenu.

V okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« so bile uspešno zagotovljene dodatne gradnje novih vodovodov, da bi zagotovili celovitost in funkcionalnost celotnega omrežja. V okviru teh dodatnih gradenj je bil zgrajen tudi višinski vodovod v skupni dolžini 8,2 km in sicer od Dobliče gore, Stražnjega Vrha, Rožič Vrha in od Rodin preko novega 100 m3 VH Sela pri Otovcu do Otovca.

Pogodbeni izvajalec dodatnih graden je bila skupina RIKO d.o.o. + CGP d.d. + PROADRIA d.o.o., dela na primarnem višinskem vodovodu, ki je bil odprt v Rodinah 18. februarja 2015 pa so izvajali RIKO d.o.o. + TELEG-M d.o.o. + PROADRIA d.o.o. Strokovni nadzor in koordinatorstvo zdravja in varstva pri delu za celoten projekt je izvajal PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Primarni višinski vodovod z dodatnimi povratnimi vodovodi od VH Doblička gora do Griča in od VH Rodin do Rodin, ki ju je zagotovila občina posebej, je vreden 1.176.919 EUR brez DDV. Vrednost dodatnih gradenj na višinskem vodovodu je 1.317.313 EUR brez DDV. Skupaj je na višinskem vodovodu vloženo 2.494.232 EUR brez DDV. Sofinancerska pogodba je zagotavljala 65,67 % potrebnih sredstev (brez DDV) iz Kohezijskega sklada EU, delež za dodatne gradnje iz proračuna RS je bil 11,59 %, zato je Občina Črnomelj iz proračuna v zadnjem letu zagotovila še manjkajočih 22,74 %.

Na višinskem vodovodu se že načrtuje še dodatnih 7 km sekundarnih vodovodov, s katerimi nameravamo pitno in požarno vodo približati še drugim objektom razpršene poselitve na vinorodnem območju od Dobličke gore, Mavrlena, Stražnjega Vrha in Naklega do Rodin. V kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje za nekatere sekundarne višinske vodovode.

evropski-sklad-kohezijskisklad-slo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.