Podpisana je pogodba za izdelavo celostne prometne strategije

  • 09 Maj 2016 |

thumb 02-Podpis pogTorek, 3. 5. 2016 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in direktor podjetja HARPHA SEA d.o.o. Koper Aljoša Žerjal sta podpisala pogodbo o Izdelavi celostne prometne strategije v občini Črnomelj.

Občina Črnomelj je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije za katero je pridobila tudi Evropska sredstva. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič in direktor izbranega izvajalca HARPHA SEA d.o.o. Koper Aljoša Žerjal sta v pisarni županje podpisala pogodbo o Izdelavi celostne prometne strategije v občini Črnomelj. Gre za izdelavo strateškega dokumenta, s katerim občina oriše svojo vizijo in cilje na področju prometa ter učinkovito zaporedje ukrepov, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

logo podpis

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

 

02-Podpis pog

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.